Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Verloskunde

De tijd rondom de geboorte van een veulen is altijd spannend. In de meeste gevallen verloopt de geboorte vlot en soepel. In sommige gevallen is dit niet zo en is hulp van een dierenarts nodig. Op de paardenkliniek van Lingehoeve Diergeneeskunde is gedurende het veulenseizoen alle mogelijke verloskundige hulp beschikbaar. Onze dierenartsen zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het verlenen van hulp bij moeilijke geboortes.

Bevalling

Als richtlijn mag aangehouden worden dat het veulen na 11 maanden dracht geboren wordt. Hierin zit een natuurlijke variatie per merrie (ongeveer 320-360 dagen). Wanneer de bevalling begonnen is en de merrie actief begonnen is met persen, moet het veulen binnen 30 minuten geboren zijn zonder hulp. Wanneer dit niet het geval is en u zelf om welke reden ook de nodige hulp niet kunt bieden is het belangrijk dat u direct de dierenarts belt, omdat het veulen zo snel mogelijk ter wereld dient te komen.

Bij een geboorte die niet vlot verloopt, is soms een simpele repositie (het goedleggen van het veulen) al voldoende om het veulen ter wereld te helpen. In zeer moeilijke gevallen is er de mogelijkheid om de merrie naar de kliniek te brengen en het veulen via een keizersnede geboren te laten worden. Als het veulen overleden is, kan er ook worden overgegaan tot foetotomie.

Na de geboorte

Wanneer het veulen geboren is, is het belangrijk goed op te letten dat ook de nageboorte volgt. Deze dient binnen 4-6 uur los te zijn gekomen. Wanneer dit langer dan 6 uur duurt is het belangrijk de dierenarts te bellen, zodat deze de merrie hierbij kan helpen. Wanneer een merrie te lang ‘aan de nageboorte staat’, kan zij ernstig ziek worden!

Direct na de geboorte liggen merrie en veulen vaak nog. Het veulen ligt hierbij achter de merrie, waarbij de navelstreng vaak nog heel is. Op dit moment krijgt het veulen nog een laatste hoeveelheid bloed van de merrie. Het is dus van belang voor het veulen dat u ze rustig laat liggen. Wanneer één van beiden opstaat zal de navelstreng vanzelf op de juiste plek breken.

Ook het veulen moet na de geboorte goed in de gaten worden gehouden. Een veulen dat vlot en gezond is moet binnen 5 minuten na de geboorte opgericht liggen, dus in borst-buik ligging. Daarna zal het binnen 1-2 uur opstaan en ook binnen 2 uur drinken. De eerste meconium (de eerste mest, donker bruin en stevig) komt na ongeveer 6 uur, na 24 gaat dit over in melkmest (geel en wat slapper). Binnen 10 uur na de geboorte zal het veulen voor de eerste keer plassen.

Contact opnemen bij twijfel

Wanneer deze richtlijnen ruim overschreden worden, of u hebt andere reden tot twijfel, twijfel dan niet om ons te bellen! Wij komen dan het veulen voor u nakijken om te bepalen of het vlot genoeg en gezond is. Wanneer dit niet het geval is bieden wij ook allerlei mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld onze veulen-IC.

Lingehoeve Diergeneeskunde biedt ook de mogelijkheid om uw merrie op de kliniek af te laten veulen. Wanneer er bij de eigenaar de noodzakelijke ervaring ontbreekt of wanneer men een moeilijke bevalling verwacht, kan de merrie op de kliniek worden opgenomen. De merrie wordt voorzien van een ‘birth-alarm’. Dit is gekoppeld aan een zendertje dat een signaal afgeeft wanneer de waterblaas breekt. Op die manier wordt onze dierenarts direct gewaarschuwd en kan er vanaf het begin van de geboorte assistentie worden verleend.

 

Actueel

De beste zorg voor uw paard

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

 

Doorzoek de website