Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Vaccineren

Geen enkele vaccinatie voor paarden is wettelijk verplicht. Uiteraard is het wel aan te raden uw paarden goed te vaccineren. Onder andere om die reden stellen organisaties die wedstrijden en evenementen organiseren minimaal de influenza vaccinatie verplicht.

Daarnaast zien we dat pensionstallen regelmatig eisen stellen aan de vaccinatiestatus van de paarden die ze toelaten. Zo is op de meeste stallen correcte vaccinatie tegen influenza en tetanus verplicht en zien we ook steeds meer plekken waar ook de rhino-vaccinatie verplicht wordt gesteld.

Aparte vorm van stalling is de opfok voor jonge paarden. Deze eisen vaak ook correcte vaccinatie tegen influenza en tetanus en daarbij vaak een vaccinatie tegen droes.

Wedstrijden en evenementen

De vaccinaties tegen influenza en tetanus zitten samen in 1 injectie. Het vaccinatieschema is als volgt:

Vaccinatie
Basisvaccinatie
2e dosis
3e dosis
Leeftijd v.a.
6 maanden
7 maanden
11 maanden (ofwel 5 maanden na de basisvaccinatie)

De derde vaccinatie zorgt voor een bescherming gedurende minstens twaalf maanden. Na deze vaccinatie moet het paard iedere keer maximaal twaalf maanden na de vorige, opnieuw worden gevaccineerd.

FNRS en FEI

De FNRS (nationaal) en de FEI (internationaal) hanteren allebei hun eigen regels met betrekking tot vaccinaties voor paarden die op door hen georganiseerde wedstrijden komen. Wilt u officiële wedstrijden rijden dan zal uw paard hier dus aan moeten voldoen.

 

KNHS

Om aan KNHS wedstrijden te mogen deelnemen moet het paard minimaal correct gevaccineerd zijn tegen influenza. Onder correct verstaan zij:

  • Een basisvaccinatie, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar toegediend zijn.
  • Vervolgens dient het paard jaarlijks, uiterlijk op dezelfde datum te worden gevaccineerd.

De eerste 7 dagen na vaccinatie mag het paard niet op wedstrijd verschijnen.

FEI

Wanneer u uw paard internationaal wil starten, moet u voldoen aan de richtlijnen van de FEI. Zij willen dat elk paard dat op een FEI-evenementen versschijnt binnen zes maanden +21 dagen dit evenement tegen Influenza is gevaccineerd.

Dit houdt in:

  • Een basisvaccinatie, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar toegediend zijn.
  • Herhaling binnen zes maanden +21 dagen na de 2e basisvaccinatie.
  • Bij regelmatige deelname aan FEI-evenementen dient binnen iedere zes maanden +21 dagen een herhalingsvaccinatie gegeven te worden.

 

Tetanus

Voor Tetanus geldt een wat minder frequent schema:

Vaccinatie
Bassisvaccinatie
2e dosis
3e dosis
Leeftijd v.a.
6 maanden
7 maanden
23 maanden (ofwel 17 maanden na de basisvaccinatie)

Onderzoek heeft uitgewezen dat 2-jaarlijks vaccineren tegen tetanus voldoende is voor een goede immuniteit. Daarom kan er dus voor gekozen worden alternerend te vaccineren: het ene jaar het combinatie vaccin influenza + tetanus, het andere jaar enkel influenza. Jaarlijks vaccineren tegen beiden is echter ook geen probleem.

Voor paarden die elke 6 maanden worden gevaccineerd is het wel verstandig ons af te vragen of dan iedere keer ook tetanus moet worden toegevoegd. Er zijn geen bewijzen dat dit schadelijk is, maar voorzichtigheid kan geen kwaad.

Vaccinatie vergeten

Het komt regelmatig voor dat een eigenaar van een paard de vaccinatie vergeten is en dat het vaccinatieschema hierdoor niet meer klopt. Dierenartsen worden dan gevraagd de datum in het paspoort aan te passen, zodat het schema weer klopt en het paard toegelaten wordt op een wedstrijd of keuring. Naast dat dit in feite fraude is, is het paard nu ook minder goed beschermd, doordat de concentratie antilichamen te laag kan zijn. Verstandiger is om de basisvaccinatie te herhalen, zodat het paard weer voldoende beschermd is.

Actueel

De beste zorg voor uw paard

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

 

Doorzoek de website