Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Melkvee

Bij De Lingehoeve Diergeneeskunde werken meerdere geborgde rundveedierenartsen, die in de dienst ondersteund worden door nog een spoedarts voor landbouwhuisdieren. Binnen onze praktijk is altijd minimaal één landbouwhuisdierenarts aan het werk. Ook ’s nachts en in het weekend zijn wij dus bereikbaar voor spoedgevallen en om zieke koeien te behandelen.
Het behandelen van zieke dieren en overige spoedgevallen (denk aan verlossingen), is echter al jaren niet meer het enige werk van de rundveedierenartsen. Natuurlijk kunt u bij ons diergeneesmiddelen halen, maar we bieden onder andere ook professionele bedrijfsbegeleiding.  Bovendien hebben wij een gecertificeerd laboratorium waar we onder andere snel en betaalbaar melkmonsters kunnen onderzoeken.

Verplicht

Sinds een aantal jaar zijn alle melkveehouders in Nederland verplicht om een één-op-één relatie aan te gaan met een dierenarts. Zo kan het antibioticumgebruik nog beter gereguleerd worden en kunnen we samen werken aan het terugdringen van het medicijngebruik.
Het afnemen van diergeneesmiddelen mag (dus) ook alleen als onze rundveedierenartsen vermeld zijn op uw één-op-één contract.
Heeft u vragen over uw één-op-één overeenkomst, of zoekt u een (nieuwe) rundveedierenarts om een één-op-één contract mee af te sluiten? Neem dan contact op met onze praktijk (bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur van 8:00 u – 9:00 u).

Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan

Daarnaast is het ook verplicht voor alle rundveehouders met meer dan vijf (volwassen) runderen om een jaarlijks Bedrijfsbehandelplan (BBP) en Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) op te laten stellen door hun veearts. Meer informatie.

Koemonitor

Sinds 2020 gelden er nieuwe regels voor alle melkveehouderijen, hieruit is KoeMonitor ontstaan. KoeMonitor is een systeem waarmee we als zuivelketen kunnen aantonen dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderijen worden nageleefd en dat alleen melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen. Meer informatie.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website