Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Pluimvee en kippen

Onder pluimvee verstaan we vogels die (van oorsprong) gehouden worden voor de productie van vlees of eieren. De kip is de bekendste vogel die valt onder pluimvee, maar ook ganzen, parelhoenders en eenden zijn pluimvee.
Veel pluimvee wordt tegenwoordig niet meer speciaal gehouden voor de productie, maar als hobby. Kippen, eenden of ganzen kunnen een gezellige en levendige aanvulling zijn op een erf, of zelfs in een tuin. In tegenstelling tot vroeger, worden deze dieren ook steeds vaker als individu gezien door de eigenaar en zo ook behandeld door de dierenarts.

Goede voeding (bij voorkeur pluimveekorrel), voldoende water en passende huisvesting zijn het belangrijkste voor de gezondheid van uw pluimvee. Toch kan het voorkomen dat een dier ziek wordt.

Zieke kip?

Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen over uw pluimvee.  Soms is het voor een eigenaar lastig om in te schatten wat spoed is. Belangrijk om te weten: als u denkt dat het spoed is, dan kunt u altijd bellen.

U kunt ook het onderstaande schema gebruiken als richtlijn.

 

Wat ziet u Wat u doet
- Een grote (meer dan een paar centimeter) of flink bloedende wond
- Een cloaca die uitpuilt
- Een kip die niet meer op de poten kan staan, maar blijft liggen
- Iedere situatie waarvan u denkt dat het spoed is, maar die niet in dit rijtje staat
Onmiddellijk bellen, ook in het weekend of midden in de nacht
- Een slome kip die bol zit
- Bij ademhalingsproblemen (proesten, snot, hijgen/met de snavel open ademen)
- Een bleke kam en lellen
- Een plotseling kreupele kip
- Een kip die dronken lijkt/met de poten sleept
- Een kip (of kuiken) die naar boven kijkt en de kop op de rug legt (sterrenkijker)
- Een kip die niet (genoeg) eet of drinkt
Dezelfde dag bellen, ook buiten het spreekuur
- Een kip die langzaam maar zeker slechter gaat lopen en kreupel wordt
- Kippen die afwijkend gedrag vertonen, maar wel goed eten en drinken
- Kippen die (plotseling) minder eieren leggen dan verwacht
- Bloedluizen in het nachthok of op de kippen zelf
- Dunne of anderszins afwijkende mest
- Als u denkt dat uw kippen ontwormd moeten worden
Bel bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 9 uur.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website