Rund

Rund

De diergeneeskunde van het rund is op te delen in enkele sectoren: melk- en vleesvee. Het vleesvee laat zich splitsen in dikbilhouderij, mestkalverenhouderij en stierenmesterij. In het menu hiernaast vindt u meer informatie over de verschillende sectoren binnen de diersoort rund.

Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan

Sinds 2012 zijn alle rundveehouders met meer dan vijf (volwassen) runderen verplicht om jaarlijks een bedrijfsbehandelplan (BBP) en -gezondheidsplan (BGP) op te laten stellen. Dit wordt gedaan door hun dierenarts. De veehouder is tevens verplicht om zelf contact op te nemen met de dierenarts. Zodoende kan een afspraak gemaakt worden om de plannen te laten opstellen en/of te laten vernieuwen.
De plannen moeten gemaakt worden door de dierenarts met wie ook een één-op-één relatie bestaat. Het opstellen van het plan wordt voornamelijk digitaal gedaan. De plannen en het contract zijn samen onderdeel van het beleid van de overheid om zodoende het gebruik van antibiotica te reduceren.

Als u meer dan vijf runderen heeft, kan een van onze rundveedierenartsen samen met u een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan opstellen.

Voor het maken van een afspraak om het BBP en BGP op te stellen, kunt u contact opnemen met onze praktijk via 0488 48 29 00. Ook kunt u voor meer informatie naar onze Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondsheidplan-pagina.

 

Uw dieren in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen.

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).