Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Varken

Het varken is een bijzonder dier en kan gehouden worden voor hobby of bedrijfsmatig. Bij Lingehoeve Diergeneeskunde kunt u terecht voor de beste varkensgezondheidszorg. Met onze geborgde varkensdierenarts kunnen we zowel grote varkenshouderijen als hobbyisten van dienst zijn. Daarnaast verwijzen wij u voor extra informatie graag door naar de website van varkensartsen.

Op varkenshouderijen doen we maandelijks IKB-inspecties om de gezondheid te monitoren. Ook kunnen vaccinaties worden uitgevoerd tegen ziektes als vlekziekte, parvo, coli, clostridium, PRRS, mycoplasma, pia, circo, glässer of APP.  Per trimester wordt steekproefsgewijs bloed afgenomen om op ziektes als Aujeszky, SVD ‘blaasjesziekte’ en Salmonella te controleren. Op vrijwillige basis kan vaker bloed of mest afgenomen worden voor onderzoek. Zo kunnen bedrijfsgebonden ziektes worden voorkomen.

Verder kan er sectie gedaan worden op het overleden varken en uitgebreid slachtlijnonderzoek om afwijkingen aan karkassen te vinden.

Door de vele mogelijkheden die we op de Lingehoeve hebben voor diagnostiek zoals; bloedonderzoek, röntgen, echo, CTscan, sneltesten en scintigrafie, behandeling en chirurgie, bent u ook met uw hobbymatig gehouden varkens bij ons aan het juiste adres.

Bedrijfsbehandelplan

Het is verplicht om een Bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheisplan bij te houden. Elk jaar wordt het bedrijfsbehandelplan aangepast en wordt er een nieuw bedrijfsgezondheidsplan gemaakt met actiepunten om de gezondheid en het welzijn van de varkens op het bedrijf te verbeteren. Tevens zijn er strenge regels voor het toedienen van medicijnen aan dieren. Dit wordt opgenomen in het plan net als de arts bij wie de medicijnen worden afgenomen.

IKB-controle

De IKB-Regeling is een kwaliteitssysteem van en voor de varkenssector. Bedrijven die IKB gecertificeerd zijn voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden voor varkensbedrijven en aan alle IKB eisen.

Varkenshouders die aan IKB deelnemen moeten een overeenkomst hebben met een Geborgde Varkensdierenarts. In onze praktijk is Drs. Wim Breukers een IKB gecertificeerde dierenarts. Drs. Breukers is gecertificeerd volgens de criteria van het reglement ‘Geborde Varkensdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Binnen onze praktijk begeleidt hij alle IKB gecertificeerde varkensbedrijven, waarbij hij naast de verplichte IKB-controles zorg draagt voor de gehele bedrijfsbegeleiding. Hij stelt dan uiteraard ook jaarlijks met de varkenshouder samen het wettelijk verplichte bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan op.

Bloedtapverplichtingen

Er is binnen IKB Varken ook een aantal bloedtapverplichtingen opgenomen. Hiermee wordt de status van een aantal dierziektes (ziekte van Aujeszky, blaasjesziekte (SVD) en salmonella), op het varkenshouderijbedrijf gemonitord. Tijdens de IKB-controles kan onze varkensarts ook het bloed afnemen dat nodig is voor deze monitoring.

Heeft u vragen over de IKB-controle, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met onze praktijk, bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur: maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 9:00 uur (telefoonnummer: 0488-482900, optie 1: landbouwhuisdieren).

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website