Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

KoeMonitor

Sinds 2020 gelden er nieuwe regels voor alle melkveehouderijen, hieruit is KoeMonitor ontstaan. KoeMonitor is een systeem waarmee we als zuivelketen kunnen aantonen dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderijen worden nageleefd en dat alleen melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen.

Zodra uw zuivelonderneming in de leveringsvoorwaarden opneemt dat melkleverende bedrijven aan KoeMonitor mee moeten doen, bent u verplicht om aan alle voorwaarden van KoeMonitor te voldoen. Aangezien Qlip de certificering voor zuivelondernemingen verzorgt, zijn alle melkleverende bedrijven verplicht om mee te doen.

KoeMonitor bestaat uit drie onderdelen: KoeData, KoeAlert en KoeKompas. Aan alle onderdelen moet worden voldaan worden voor een goedkeuring van Qlip. Let op, dat betekent niet dat u pas vlak voor een Qlip controle hoeft te voldoen aan alle voorwaarden. Qlip controleert vanaf dit jaar bijvoorbeeld op afstand of u een KoeAlert heeft laten uitvoeren.

KoeKompas

KoeKompas is een managementsysteem om mogelijke risico’s op een melkveebedrijf in kaart brengt, zodat de dierenarts passende adviezen kan geven. KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van de melk, de diergezondheid en het dierenwelzijn jaarlijks te evalueren en verbeteren.

De scores behaald in KoeKompas zijn geen rapportcijfers en worden ook niet als rapportcijfer gebruikt door melkfabrieken of Qlip. De scores geven een risico-inventarisatie en dienen als ondersteuning voor het geven van adviezen. Er zijn vanuit KoeMonitor geen consequenties verbonden aan de score in KoeKompas. Het maakt dus niet uit of u “hoog” of “laag” scoort, zolang u het KoeKompas jaarlijks uit laat voeren, voldoet u aan de eisen wat betreft KoeKompas.

Het KoeKompas kan ook gelden als het verplichte bedrijfsgezondsheidsplan (BGP). U hoeft dus, als u aan het KoeKompas meedoet, niet meer apart een BGP te laten maken. U moet het nieuwe KoeKompas dan wel steeds jaarlijks laten opstellen. Bovendien moet de één-op-één dierenarts het KoeKompas ondertekenen, maar daar zorgen wij dan uiteraard voor.

Voor melkveehouders die Campina “Planet Proof” melk leveren, geldt bovendien dat zij het KoeKompas jaarlijks ook moeten laten evalueren door hun dierenarts (3 – 9 maanden na het Koekompas). Deze eis geldt voor overige melkveehouderijen niet!

KoeData

Op basis van de data, wordt per kwartaal een KoeData-score en status van het melkveebedrijf berekend (voorheen continue diergezondheidsmonitor: CDM). Een bedrijf krijgt de score A, B of C.
Als uw bedrijf “status C” krijgt, bent u verplicht om een extra KoeAlert uit te laten voeren én een “signaal gestuurd bedrijfsbezoek”. Mocht uw status B of C zijn, neem dan tijdens het telefonisch spreekuur even contact met ons op. We kunnen dan overleggen welke acties u specifiek moet of kunt nemen.

Het is wel belangrijk dat u ons als praktijk machtigt om mee te kijken naar uw KoeData. De KoeData score wordt door de Gezondheidsdienst voor Dieren berekend en met een machtiging kunt u zorgen dat wij op vee-online mee kunnen kijken naar uw KoeData score.
Heeft u nog geen machtiging gegeven voor het meekijken? Neem dan contact op met de Gezondheidsdienst voor Dieren, op de website vindt u een machtigingsformulier en voor vragen kunt u de GD ook bellen op 088-2025500.

KoeAlert

De Europese wetgeving eist dat melkveehouders alleen melk leveren van gezonde koeien. In die wet staat ook dat een dierenarts dat moet controleren.  KoeAlert is noodzakelijk om te voldoen aan de KoeMonitor. De KoeMonitor is verplicht om aan de eisen van Qlip te voldoen. De jaarlijkse KoeAlert is dus een vereiste!

Tijdens het KoeAlert kijken wij naar drie dingen:

 1. “Het herkennen door de melkveehouder van alle aanwezige attentiekoeien”
  Het komt er op neer dat u ons vertelt welke dieren u op dit moment als attentiekoe heeft genoteerd. Van die dieren houdt u op dat moment dus ook de melk uit!
 2. “Het aantoonbaar uithouden van de melk van deze koeien”
  U vertelt ons hoe u de attentiekoeien markeert en herkent en hoe u de melk separeert.
 3. “De algemene gezondheidsstatus van de koeien”
  Wij kijken (zoals bij PBB) naar alle koeien en noteren welke dieren als “attentiekoe” gezien zouden moeten worden. Het komt erop neer dat we kijken of u de attentiedieren goed herkend heeft.

Voordat wij een KoeAlert bij u kunnen uitvoeren, moet u zich bij www.zuivelplatform.nl aanmelden voor het uitvoeren van uw jaarlijkse KoeAlert. Zonder deze aanmelding kunnen wij geen KoeAlert bij u uitvoeren!

Bovendien is het voor de uitvoering prettig als u de volgende documenten/administratie klaarlegt:

 • De administratie van alle behandelingen bij rundvee van het afgelopen jaar
 • De administratie van alle dierziekten bij het rundvee, dus ook van alle dieren die niet behandeld zijn met diergeneesmiddelen, maar die wel ziek waren.
 • De administratie van alle koeien waarvan de melk wordt achtergehouden/niet wordt geleverd en/of verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om dieren met een verwonding aan het uier en dieren die biest gaven.

Op zoek naar een duidelijke uitleg over welke dieren nu eigenlijk volgens de wet uitgehouden zouden moeten worden? ZuivelNL heeft een mooi stroomschema opgesteld waar dat duidelijk uit blijkt: STROOMSCHEMA.

Het is belangrijk om te weten dat Qlip en de zuivelorganisaties de verantwoordelijkheid om een KoeAlert tijdig te laten uitvoeren bij de melkveehouder hebben gelegd. U bent dus zelf verplicht om ons te bellen voor het uitvoeren van de KoeAlert. Wij hebben geen handvatten gekregen om u daarbij verder te helpen: wij krijgen niet meer (zoals bij het PBB) een lijst van data waarop veehouders de controle moeten laten uitvoeren. Neem dus (ruim) op tijd contact met ons op voor een afspraak voor uw KoeAlert.

Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde

Geboortehulp

Doorgaans kan een koe haar kalf zelf ter wereld brengen. In sommige gevallen wil het echter niet lukken en is extra hulp nodig.

Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde 2

BBP & BGP

De veehouder is volgens de wet verplicht om zelf contact op te nemen met de dierenarts om een BBP en BGP te laten opstellen.

Koe – Lingehoeve Diergeneeskunde 4

Noodslachting

Een noodslachting is nodig wanneer het dier niet vervoerd mag worden maar is geschikt is voor consumptie.

Uier – Lingehoeve Diergeneeskunde 1

Uiergezondheid

Uiergezondheid blijft in Nederland een belangrijke afvoerreden van melkkoeien.

Rund – Lingehoeve Diergeneeskunde

Nieuwsbrieven

Hier vindt u een versie van onze laatste en eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website