Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Bedrijfsplannen

Het is verplicht voor veehouders die meer dan vijf (volwassen) dieren hebben om jaarlijks een bedrijfsbehandelplan (BBP) en -gezondheidsplan (BGP) op te laten stellen door hun dierenarts. De veehouder is volgens de wet verplicht om zelf contact op te nemen met de dierenarts om de plannen te laten opstellen en/of (jaarlijks) te laten vernieuwen.
De plannen moeten gemaakt worden door de dierenarts met wie ook een één-op-één relatie bestaat. Deze één-op-één relatie moet ook vastgelegd worden (in principe doen we dat tegenwoordig uitsluitend digitaal). Veehouders mogen volgens de wet bovendien alleen bij die dierenarts met wie zij een één-op-één relatie hebben diergeneesmiddelen afnemen.
De plannen en het contract zijn samen onderdeel van het beleid van de overheid om het gebruik van antibiotica te reduceren. Ook het KoeMonitor is onderdeel van dit beleid.

Voor het maken van een afspraak om het BBP en BGP op te stellen, kunt u contact opnemen met onze praktijk (bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur van 8:00 u – 9:00 u).

Bedrijfsbehandelplan

In het bedrijfsbehandelplan staan alle medicijnen die u als veehouder op voorraad mag hebben en waarmee u zelfstandig (dus zonder overleg met een dierenarts) een behandeling mag instellen bij één van uw dieren. Met diergeneesmiddelen die niet op uw bedrijfsbehandelplan staan, mag u niet zelfstandig een behandeling starten. Het kan voorkomen dat een rest(je) van een middel ná een behandeling (ingesteld in overleg met uw dierenarts) overblijft aan het eind van de behandeling. Dat restje mag u dan (zolang de houdbaarheid dat toestaat) op uw bedrijf bewaren, maar u mag er alleen in overleg met uw dierenarts een nieuwe behandeling mee instellen.
Omdat het voor kan komen dat bepaalde middelen (tijdelijk) niet leverbaar zijn, kan van het bedrijfsbehandelplan afgeweken worden. In die gevallen vermelden wij dat altijd in onze nieuwsbrief. Zorg bij een (Q-lip-)controle dus altijd dat u ook de nieuwsbrieven kunt tonen bij uw bedrijfsbehandelplan, bedrijfsgezondheidsplan en één-op-één contract.

Bedrijfsgezondheidsplan

In het bedrijfsgezondheidsplan wordt onder andere genoteerd hoeveel dieren er in het voorgaande jaar ziek geweest zijn. Als wij het plan samen met u opstellen, is het dus ook handig dat u die gegevens bij de hand heeft. Noteer in ieder geval hoe vaak de volgende aandoeningen voorkwamen op uw bedrijf.

Bij volwassen dieren:
  • Klauwaandoeningen
  • Aan nageboorte staan
  • Acute baarmoederontsteking (roodvuil en zieke koe)
  • Chronische baarmoederontsteking (witvuil)
  • Sterfte (en hoeveel daarvan geëuthanaseerd zijn door de dierenarts)
Bij jongvee:
  • Diarree
  • Longontsteking
  • Navelontsteking
  • Sterfte (en hoeveel daarvan geëuthanaseerd zijn door de dierenarts)
Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde

Geboortehulp

Doorgaans kan een koe haar kalf zelf ter wereld brengen. In sommige gevallen wil het echter niet lukken en is extra hulp nodig.

Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde 2

BBP & BGP

De veehouder is volgens de wet verplicht om zelf contact op te nemen met de dierenarts om een BBP en BGP te laten opstellen.

Koe – Lingehoeve Diergeneeskunde 4

Noodslachting

Een noodslachting is nodig wanneer het dier niet vervoerd mag worden maar is geschikt is voor consumptie.

Uier – Lingehoeve Diergeneeskunde 1

Uiergezondheid

Uiergezondheid blijft in Nederland een belangrijke afvoerreden van melkkoeien.

Rund – Lingehoeve Diergeneeskunde

Nieuwsbrieven

Hier vindt u een versie van onze laatste en eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website