Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0488 48 29 00 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0488 48 29 00 | Contact

Vuurwerkangst bij huisdieren

De meeste pups zijn rond oud en nieuw een half jaar oud (meeste pups worden in het voorjaar geboren), maar sommige honden zijn nog maar net een paar maanden oud. Met name de pups van rond een half jaar zitten in de periode rondom oud en nieuw in de zogeheten ‘’angstfase’’ .Een periode om voorzichtig alles geleidelijk aan toe te dienen en niets te forceren. Dit terwijl in de vuurwerkperiode natuurlijk de prikkels wel geforceerd wordt toegediend. Goed begeleiden van de pup kan het ontwikkelen van vuurwerkangst op latere leeftijd te voorkomen. Goede band vorming: een hond kan heel veel steun verlenen aan zijn baas. Dan moet de sociale band uiteraard wel goed zijn. Dit kan al beginnen door na aanschaf van de pup te starten met puppytraining, regelmatig basiscommando’s te oefenen, fijne wandelingen maken, en veel te spelen met elkaar. Geef bij de eerste bezoeken aan de praktijk daarom altijd het advies mee voor puppytraining. Er zijn pups die als ze jong spelen met opgeblazen ballonnen later niets meer om een knal geven.

TROOSTEN OF NIET?

Voor een sociaal dier is het hebben van sociale contacten van groot belang. Onderzoek toont aan dat scheidingsangst bij pupjes gereduceerd kan worden door de aanwezigheid van een menspersoon.

In het kader van vuurwerkangst bij onze huisdieren lijkt er op internet een behoorlijke verwarring te zijn ontstaan ten aanzien van steun zoeken en steun geven en het al of niet belonen van angstuitingen bij huisdieren. Het is daarom zinvol om hier nader op in te gaan.

Om te beginnen is het goed om in het achterhoofd te houden dat het leervermogen bij angst zeker niet nul is, immers hoe zouden anders trauma’s en fobieën ontstaan? Wel worden op het moment van extreme angsten alleen voor die context relevante aspecten aangeleerd (relevant in de zin van het overleven van het individu). Minder relevante dingen gaan het dier op dat moment voorbij. Nu spelen er twee dingen: enerzijds is bekend dat social support helpt en dat dit op de korte termijn het angst- gedrag kan verminderen, maar de discussie draait ook of je bij herhaling, op de langere termijn angstgedrag kan vermeerderen juist omdat dit de positieve ‘social support’ oplevert. Of dit in een zeer angstige context nu juist het meest relevante aspect is waar een associatie zal ontstaan, is maar totaal de vraag en zal afhankelijk zijn van het individu en de context. Het dus niet helemaal voorspelbaar. Een veilig advies is dus, laat het huisdier bij angst, indien hij hiervoor kiest, lekker bij zijn eigenaar zitten. Daarbij is het wel van belang dat de eigenaar, zelf ook ontspannen is en zijn normale routines aanhoudt, ook met oud en nieuw: een boekje lezen, beetje tv kijken en het huisdier gewoon normaal aanspreken en afleiding geven.

De effectiviteit van stressreductie door steun geven is naast een sterke sociale band ook afhankelijk van de coping strategie van de hond, dus de manier hoe een individueel dier met stress omgaat.Waarschijnlijk geeft een huisdier zelf aan waar zijn individuele oplossingsrichting zit bij (vuurwerk)angst: sommige dieren gaan liever onder bed of in de bench liggen, terwijl andere de voorkeur geven om bij de eigenaar te gaan liggen. Uitgangspunt is dat het dier leidend is, dus forceer een dier nooit om bij een persoon (of op een plek) te gaan zitten bij vuurwerk als hij juist aangeeft liever weg te willen, en andersom, stuur een huisdier niet weg als hij juist bij iemand wil komen zitten, maar maak geen big business van zo’n moment.

Houd in het achterhoofd dat schrikken mag. Wij mensen schrikken ook van onverwachtse geluiden. Het gaat erom wat het dier daarna doet, word deze snel weer kalm, raakt deze in paniek? Zorg dat de eigenaar de hond goed op kan vangen.  Als je afhankelijk bent van iemand die je niet vertrouwt, neemt de angst toe. Bied bescherming. Als een dier dusdanig angstig is en blijft en er zijn al middelen geprobeerd, dan kan het soms beter zijn om de hond ergens onder te brengen waar geen vuurwerk wordt afgestoken. Vaak zijn er bungalowparken die dit netjes aangeven of pensions. Het grote verschil is of het er ‘even’ een heftige schrikreactie is op de knal of dat het dier langere tijd van slag is. Het sleutelwoord voor dier en eigenaar is: Relax!

Bron Universiteit Utrecht Diergeneeskunde

Doorzoek de website