Schildklierkat.nl radiotherapie

Schildklierkat.nl radiotherapie

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar onze website schildklierkat.nl.

Hyperthyreoïdie
Hyperthyreoïdie is een veel voorkomende aandoening bij oudere katten. Het gaat hierbij bijna altijd om een goedaardige tumor van schildklierweefsel (slechts 0,01% is maligne).

 

Radioactieve jodium behandeling
Wereldwijd wordt de behandeling van deze aandoening met radioactief jodium (I-131) als de meest effectieve gezien. Lingehoeve Diergeneeskunde biedt, als enige praktijk in Nederland, deze behandeling al jaren aan en heeft dan ook veel ervaring op dit gebied.
Daarnaast hebben wij sinds 2018 een nieuwe scintigrafie scanner welke nog gedetailleerder beeld geeft.

Bij de behandeling maken we gebruik van een radioactieve vorm van jodium, I-131. Wanneer deze stof naar de niet radioactieve vorm overgaat, komt er straling vrij. De straling blijft beperkt tot de schildklier en zal in dit orgaan de actieve cellen vernietigen die de hyperthyroïdie veroorzaken. Dit geldt ook voor ectopisch schildklierweefsel. Het deel van het radioactieve jodium dat niet door de schildklier wordt opgenomen, zal via de urine en ontlasting uit het lichaam verdwijnen. Daarom moet de kat na de injectie met radioactief jodium 6 dagen in een speciale opnameruimte verblijven en gelden gedurende 3 weken na thuiskomst een aantal voorzorgsmaatregelen.

De enige contra-indicatie voor de radioactief jodium therapie is een nierprobleem. Door de hypertensie die gepaard gaat met hyperthyreoïdie kan een nierprobleem gemaskeerd worden. Om het risico te beperken adviseren we om altijd een Felimazole Challengetest uit te voeren voordat de patiënt wordt aangeboden voor de I-131 therapie.

 

Felimazole Challengetest
Uitvoering van de Felimazole Challengetest:

Op dag 1 bepaling van T4, ureum en creatinine, evt. SG van urine. Behandeling met Felimazole 1 week 2 dd 2,5mg felimazole (of strumazole), daarna 1 week 2 dd 5 mg. Op dag 14 controle van T4, ureum en creat, evt. SG van urine.
Bij normale nierwaarden en normaal soortelijk gewicht van de urine kan de eigenaar een afspraak maken. Bij afwijkende nierwaarden graag nader intercollegiaal overleg.
Als de kat geen medicatie accepteert of een allergische reactie vertoont op de felimazole, dan kan de behandeling wel uitgevoerd worden, maar de verwijzer zal de eigenaar moeten informeren over de risico’s.

 

Radioactieve jodium behandeling
De kosten van een volledige behandeling kunt u telefonisch bij ons opvragen (0488 482900). Deze behandeling omvat:

  • Het maken van een schildklierscan
  • De opnamedagen in quarantaine-ruimte
  • Radio-actieve jodiuminjectie
  • Bloeddrukmeting  na de behandeling
  • Bloedafname voor T4- en nierwaarden op de ontslagdatum.

Wij bieden ook de mogelijkheid tot het maken van alleen een schildklierscan of alleen de schildklierbehandeling (mocht de scan ergens anders al gemaakt zijn).

Zes maanden na de behandeling moet nog eenmaal bloed afgenomen worden voor T4 en nierwaarden. In zeer zeldzame gevallen moet de behandeling herhaald worden.

 

Informatie voor de eigenaar
Om goed te illustreren hoe een CT-scan in zijn werkt gaat, hebben wij een film gemaakt:

 

Heeft u vragen over deze behandeling, kijk dan op onze website: www.schildklierkat.nl of neem contact met ons op via: 0488-482900.

Download verwijsbrief-I131-therapie

Voor dierenartsen

Lingehoeve Diergeneeskunde biedt collega dierenartsen de mogelijkheid om patiënten door te sturen voor verdere diagnostiek, behandeling en/of operatie. Dit geldt zowel voor paarden als gezelschapsdieren. Hiervoor kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact met ons opnemen op telefoonnummer 0488-482900.