Wormen

Wormen

Soorten wormen

De belangrijkste wormen bij het paard zijn: de rode bloedworm, de spoelworm en de lintworm. Besmetting met de rode bloedworm en de lintworm kunnen we aantreffen bij paarden van alle leeftijden. Jonge paarden blijken echter vaker besmet en scheiden vaak meer wormeieren met de mest uit. Ze zijn daarmee ook meer besmettelijk voor andere paarden. Spoelworminfecties zien we voornamelijk bij jonge paarden tot 2 jaar of hele oude paarden.

Waarom ontwormen we?

Omdat wormen door het lichaam kruipen en daarmee schade toebrengen, m.n. in de darmwand en de bloedvaten die de darmwand van bloed voorzien . Dit kan allerlei problemen met zich meebrengen, variƫrend van milde (gas)koliek en vermageren tot levensbedreigende verstoppingen, diarree en overlijden.

Diagnostiek

Het doen van mestonderzoek is de methode om te bepalen of een paard wormen heeft en ontwormd dient te worden. Wij voeren het mestonderzoek uit met een zogeheten McMaster methode. Dit is de meest nauwkeurige methode om het aantal eieren per gram mest te kunnen vaststellen. De volwassen wormen in de darmen van het paard scheiden wormeieren uit. Deze wormeieren komen met de mest op het weiland terecht. De met wormeieren besmette mest kan onder de microscoop bekeken worden. Bij het bekijken van de wormeieren kan er, door uiterlijke verschillen, onderscheid gemaakt worden tussen wormeieren van de rode bloedworm en wormeieren van de spoelworm. Wormeieren van de rode bloedworm en de spoelworm kunnen middels mestonderzoek worden aangetoond, voor de lintworm is dit lastiger.
Er zijn veel volwassen paarden waarbij we vrijwel geen tot geen wormeieren in de mest aantreffen. Ontwormen is dan niet nodig. Het wel of niet uitscheiden van wormeieren is van meerdere factoren afhankelijk waaronder leeftijd, immuniteit/ziektes, individuele gevoeligheid, (ernst van) eerdere besmettingen.

Paarden lopen een verhoogd risico op een worminfectie wanneer nieuwe paarden aan een bestaande groep worden toegevoegd, wanneer er veulens en jaarlingen tussen staan, en wanneer onvoldoende weide beschikbaar is om te kunnen verweiden (dwz te veel dieren per weiland).

Preventie

Het dagelijks weghalen van de mest van de wei of verweiden naar een schone wei draagt bij aan het verminderen van het risico op een worminfectie. Het doen van mestonderzoek zorgt ervoor dat we per bedrijf en voor ieder individueel paard de situatie goed in kaart kunnen brengen.

Tijdstabel

Mestonderzoek moet aan het begin van het weideseizoen gedaan worden. Mochten uw paarden het gehele jaar door op het weiland staan kan het eerste mestonderzoek in maart worden gedaan. Als er bij dit eerste mestonderzoek niet ontwormd hoeft te worden, moet het mestonderzoek maandelijks worden herhaald. Mocht er wel ontwormd zijn, kan het volgende mestonderzoek later gedaan worden afhankelijk van welk middel er is gebruikt.

Omdat een lintworminfectie niet altijd met het mestonderzoek kan worden aangetoond kan er, bij het opstallen van de paarden voor de winter, bij uitzondering, wel blind ontwormd worden.

Ontwormingsmiddelen

Ontwormen doen we aan de hand van ons mestonderzoek, in combinatie met informatie over uw paard en uw (bedrijfs)situatie. Bij een bepaald aantal eieren per gram mest dient er ontwormd te worden. Er is een scala aan ontwormingsmiddelen die verschillende werkzame stoffen bevatten. De keuze voor een ontwormingsmiddel is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder tegen welke wormsoort er ontwormd dient te worden.

Wormenkuur ophalen aan de balie

Blind ontwormen wordt tegenwoordig niet meer gedaan. Dit omdat het minder nodig is dan we voorheen dachten. Door mestonderzoek te doen kan het aantal te gebruiken ontwormingsmiddelen worden teruggebracht. Door het gebruik van minder ontwormingsmiddelen kan ook resistentie tegen die middelen voorkomen worden en gezien ons beperkt aantal beschikbare ontwormingsmiddelen kunnen we zo de effectiviteit blijven garanderen. Ook mag vanuit de wetgeving niet zomaar meer ontwormingsmiddelen worden verstrekt.

De beste zorg voor uw paard

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.