Sportpaardenbegeleiding

Sportpaardenbegeleiding

Sportpaardenbegeleiding

Onze paarden zijn in de huidige paardensport steeds vaker echte atleten. Dergelijke atleten vereisen ook een aangepaste begeleiding om blessures te vermijden dan wel om aanwezige blessures te managen zodat deze dieren toch nog kunnen presteren. Dit alles valt onder de noemer sportpaardenbegeleiding.

Bij deze begeleiding zijn heel wat mensen, ieder met hun eigen expertise (hoefsmid, trainer, fysiotherapeut) betrokken. Ook de dierenarts heeft een duidelijke meerwaarde in de begeleiding van sportpaarden. Lingehoeve Diergeneeskunde ziet het dan ook als een speerpunt om deze atleten met hun eigenaar/ruiter te begeleiden.

Hoe gaan wij te werk?

Bij een eerste consult wordt het paard uitgebreid onder de loep genomen. Allereerst wordt de ziektegeschiedenis en eventuele eerdere keuringen van het paard besproken, daarbij wordt tevens het huidige trainingsniveau en regime in combinatie met het wedstrijdschema bekeken. Daarna wordt eerst een algemeen onderzoek van het paard gedaan waarbij hart en longen beluisterd worden en het paard getest wordt op flexibiliteit van het lichaam en eventuele zichtbare of voelbare afwijkingen geconstateerd worden. Vervolgens wordt het dier gemonsterd op harde en zachte bodem en worden er buigproeven uitgevoerd. Tevens wordt het paard onder het zadel beoordeeld. Afhankelijk van de bevindingen welke gedurende dit klinische onderzoek naar boven komen maar ook de discipline waarin het paard presteert kunnen vervolgens echografisch dan wel röntgenologisch bepaalde gebieden van het paard in kaart gebracht worden en als referentiekader voor volgende consulten gebruikt worden. Indien noodzakelijk is Lingehoeve Diergeneeskunde tevens in staat om scintigrafie dan wel CT aan te bieden. Op basis van al deze bevindingen worden aandachtspunten opgesteld en in overleg met de eigenaar en andere begeleiders een plan opgesteld hoe het paard de komende tijd te trainen en wanneer een nieuwe check up uit te voeren.

Bij volgende consulten wordt het paard opnieuw gemonsterd en zullen de attentiepunten uit het eerste consult gecontroleerd worden. Indien noodzakelijk worden in overleg met de ruiter/eigenaar tevens twijfels en mogelijke beginnende problemen in kaart gebracht en wordt hiervoor opnieuw een aangepaste training besproken.

Het aantal consulten per jaar varieert per paard en discipline maar kan ook tevens anders zijn in het wedstrijdseizoen dan daarbuiten. Dit alles gebeurt natuurlijk in overleg met eigenaar/ruiter.

Door deze begeleiding wordt de kans op blessures geminimaliseerd en zullen paarden met in kaart gebrachte problemen beter en langer op een gewenst niveau kunnen blijven presteren. Op deze manier wordt het prestatieniveau geoptimaliseerd. Een ‘happy and healthy athlete’ presteert beter!

 

De beste zorg voor uw paard

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.