Merriebegeleiding seizoen 2019

De paardenartsen van Lingehoeve Diergeneeskunde hebben veel ervaring en kennis met betrekking tot de vruchtbaarheidsbegeleiding van uw paard. Op onze kliniek bestaat de mogelijkheid om via een zogeheten ‘merrie-abonnement’  uw merrie tegen een vast bedrag per seizoen te laten begeleiden.

Wat gaat dit specifiek voor u inhouden?

 

  • U kunt uw merrie volgend dekseizoen (1 maart –1 september) bij ons op de kliniek aanbieden voor de merriebegeleiding. Deze begeleiding geschiedt op risico van de merriehouder.

 

  • Voor merries die op onze kliniek worden aangeboden betaalt u per merrie een vaste abonnementsprijs. Hieronder vallen alleen opvoelen en scannen.

 

  • Alle overige veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder, evenals eventuele stalling van uw merrie op onze kliniek.

 

  • Merries die op onze kliniek verblijven, dienen ingeënt te zijn tegen influenza.

 

Wij hopen u allen dit voorjaar te mogen ontmoeten op onze kliniek, waar de koffie voor u klaar staat. Voor vragen over onze merriebegeleiding neem dan contact met ons op 0488 48 29 00.