Hoe was de maand van het gebit: februari 2018

Afgelopen maand was wederom de maand van het gebit. Zowel eigenaren van huisdieren als paardeneigenaren konden gratis het gebit van hun dier laten controleren.

Deze actie heeft bij veel paardeneigenaren weer even onder de aandacht gebracht dat reguliere gebitsbehandeling bij het paard zeer belangrijk is. Er kunnen veel problemen voorkomen, maar ook opgelost worden.

Helaas is niet in alle gevallen een reguliere behandeling genoeg. Zo ook in de volgende casus.

Het betrof een Engelse volbloed merrie van 18 jaar oud. Haar gebit wordt jaarlijks onderhouden door een gecertificeerd paardentandarts. Vandaag werd ze langzaam etend en met speeksel uit de mond aangetroffen op stal. Bij nadere inspectie bleek er ook wat bloed uit de mond te komen. Het eten ging erg moeizaam en leek vooral aan de rechterzijde gedaan te worden.

Reden tot nadere inspectie van de mond: er bleek een slab fracture aanwezig te zijn aan een van de kiezen aan de linkerzijde in de onderkaak. Dit wil zeggen dat ondanks het goede onderhoud toch een stukje van een kies is afgebroken. Dit kan plaatsvinden door trauma, maar ook door een verkeerde drukverdeling op de kies. Het risico van het afbreken van een kies is dat het wortelkanaal geopend kan worden met kans op een wortelontsteking en alle mogelijke gevolgen. Helaas is dat op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen. Daarom is het losse stukje nu verwijderd en heeft de merrie pijnstilling gehad. Om te controleren of er sprake is van een wortelontsteking zal er met enkele maanden een röntgenfoto gemaakt worden om de kieswortel te beoordelen. In het acute stadium heeft dit nog geen zin, omdat er niet zo snel veranderingen zichtbaar zijn op de röntgenfoto. Als de röntgenfoto goed blijkt te zijn, wordt de kies bij de komende gebitsbehandelingen goed in de gaten gehouden.

Helaas laten niet alle paarden zo snel en duidelijk merken dat er een probleem in de mond is, sommige laten zelfs helemaal niks merken. Deze problemen worden dan pas gevonden op het moment dat het paard wordt aangeboden voor een reguliere gebitsbehandeling.

Kies waarvan een fragment afgebroken is: zogeheten slab fracture

Naald aan rechterzijde (geel) geeft de opening van het wortelkanaal weer