Help?! Ik verwacht een veulen!

10 Weetjes:

  1. De normale drachtduur van een paard is zeer verschillend en varieert van 286 tot 380 dagen! Wordt het veulen echter voor 320 dagen geboren, dan zal het bijna altijd prematuur zijn. Gemiddeld wordt gezegd dat een paard 11 maanden drachtig is.
  2. Vanaf twee tot drie weken voor het veulenen kan het uier al opzwellen, de merrie dikkere benen krijgen en kan er wat vocht (oedeem) onder de buik ontstaan. Als er ook nog twee wasachtige druppels aan het uier komen te hangen (‘kegelen’), wordt het veulen meestal binnen 24 uur geboren.
  3. De geboorte van een veulen gaat zeer snel, meestal is het veulen binnen 15 minuten geboren. Gaat er iets mis, schakel dan meteen de dierenarts in!
  4. Binnen een uur na de geboorte komt de placenta (nageboorte) uit de baarmoeder. Na 6 uur dient de placenta in ieder geval uit de baarmoeder te zijn. Indien dit niet het geval is neem dan contact op met uw dierenarts.
  5. Een veulen gaat ongelooflijk snel staan na de geboorte. Na 30 min onderneemt hij de eerste pogingen en meestal staat het veulen na ongeveer een uur.
  6. Ongeveer 2 uur na de geboorte komt de eerste mest af. Dit is zeer donkere mest en wordt darmpek Soms kunnen de veulentjes hier wat op staan persen. Indien het veulen blijft persen en er komt geen ontlasting dient u contact op te nemen met uw dierenarts.
  7. Het veulen zal eerst wat oefenen om te lopen en gaat dan op zoek naar de uier. Een veulen dient na 3 uur biest te drinken. Het is zeer belangrijk dat dit op tijd gebeurt! Een veulen wordt immers geboren zonder antistoffen en heeft dus geen afweer. Gelukkig bevat de eerste merriemelk (biest) zeer veel antistoffen, deze antistoffen kunnen enkel door de darm opgenomen worden gedurende de eerste 18-24 levensuren. De snelle opname van voldoende biest is dus zeer belangrijk!
  8. Een veulen weegt bij de geboorte ongeveer 10% van het lichaamsgewicht van de merrie. Een normaal warmbloed paard (500-600kg) geeft dus meestal een veulen van 50-60kg.
  9. Een veulen drinkt aanvankelijk ongeveer 10-15% van zijn lichaamsgewicht aan melk per dag, dat is dus 5-7 liter melk per dag. Dit neemt echter tijdens de eerste levensweek al toe tot ongeveer 20% van het lichaamsgewicht of 10-15 liter melk per dag.
  10. Al na 2-3 dagen zal het veulen wat beginnen mee te eten met de merrie. Dit is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de dikke darm van het veulen.