De beste zorg voor uw zieke veulen!

De veulen IC bij  Lingehoeve Diergeneeskunde wordt gevormd door een team van dierenartsen, paraveterinairen en studenten diergeneeskunde; de veulenbrigade. 24 uur per dag, 7 dagen in de week staan zij paraat om zieke of zwakke pasgeboren veulens de nodige medische zorg te bieden op onze Veulen Intensive Care Een ziek veulen is niet te vergelijken met een ziek volwassen paard en heeft aangepaste zorg en therapie nodig.

Eigen labaratorium
Bij de eerste opvang wordt een intake met de cliënt afgenomen. Het veulen wordt klinisch onderzocht en er wordt bloed afgenomen. Lingehoeve Diergeneeskunde beschikt over een eigen laboratorium. Hier kunnen diverse bloedonderzoeken direct worden ingezet en beschikken we snel over de uitslagen. Met de verkregen informatie proberen we een voorlopige diagnose te stellen en een inschatting van de overlevingskansen kansen te maken.

Kostenindicatie
Zodra de eerste resultaten met de cliënt besproken zijn, wordt er een kostenindicatie gegeven.

De kosten voor een veulen dat op de intensive care moet verblijven, variëren sterk en zijn afhankelijk van de toestand van het veulen en het moment van aanbieden. Soms blijkt bij aankomst na het eerste onderzoek dat opname in de veulen IC niet nodig is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de toestand van het veulentje dermate slecht is dat behandeling een kleine kans van slagen heeft. Dit wordt duidelijk  gecommuniceerd ,zodat er in overleg met de cliënt een besluit gevormd kan worden.

Dagelijks contact
Wanneer een veulentje in onze veulen IC is opgenomen, wordt de eigenaar dagelijks gebeld over de stand van zaken. Daarnaast zijn eigenaren tijdens bezoekuren uiteraard welkom om langs te komen.

De veulenbrigade van Lingehoeve Diergeneeskunde staat dag en nacht voor u en uw veulen klaar!