Atypische Myopathie

U heeft er misschien al van gehoord, de esdoorn bladeren en zaden die atypische myopathie veroorzaken. Een dodelijke ziekte voor paarden. Atypische myopathie is een ernstige spierziekte waarbij spierzwakte en stijfheid één van de symptomen is. Andere symptomen zijn:

– Ademhaling sneller en/of moeilijker

– Hoge hartslag

– Spiertrillingen

– Liggen

– Snel verergerende symptomen

– Meestal nog wel eetlust

– Koffiekleurige urine

Er komen twee soorten esdoorns voor namelijk de gewone esdoorn (de Acer pseudoplatanus) en de Noorse esdoorn (de Acer platanoïdes). Deze twee lijken erg op elkaar, echter is alleen de gewone esdoorn giftig voor paarden. Hieronder kan u wel goed het verschil zien tussen de twee.

Afbeelding 1: A Vrucht van de gewone esdoorn: de vleugels vormen een scherpe hoek.
B. Vrucht van de Noorse esdoorn: de vleugels vormen een stompe hoek.
Afbeelding 2: A. Blad van de gewone esdoorn met een gezaagd-gekartelde rand.
B. Blad van de Noorse esdoorn met puntige lobben en stompe inkepingen.

Bij atypische myopathie treedt er een verstoring in de vetverbranding op. Deze verstoring wordt veroorzaakt door een bepaald stofje in de Esdoorn bladeren en zaden. De verstoring van de vetverbranding zorgt voor een ophoping van schadelijke stofwisselingsproducten en een tekort aan de stofwisselingsproducten die energie leveren. Hierdoor ontstaan de symptomen die bij Atypische myopathie horen.

Als u een paard aantreft dat één of meerder symptomen vertoont van Atypische myopathie is het advies het paard direct op stal te zetten, absolute rust te geven en warm houden. Daarnaast direct contact opnemen met de dierenarts voor verder advies en behandeling.

Het is van belang dat er snel gehandeld wordt want het is een dodelijke ziekte, 75% van de gevallen sterft namelijk binnen 72 uur. Wanneer de behandeling tijdig gestart wordt en het paard overleeft de eerste 5 dagen dan stijgt de overlevingskans. Als het paard de Atypische myopathie overleeft is de langetermijnprognose goed.