10 tips voor paarden bij warm weer

1.Schaduw
Zorg ervoor dat het paard in de wei in de schaduw kan staan. Zorg voor een afdak of bomen. Paarden schuilen meer voor de zon, dan voor de regen.

2.Water
Bied het paard voldoende water aan. In ieder geval moet er elke 4 tot 6 uur water aangeboden worden.

3.Pas op met suikers in het gras bij droogte en geef voldoende ruwvoer
Er is minder gras dus geef voldoende ruwvoer. Door de droogte van de afgelopen maanden heeft het gras door een tekort aan vocht veel moeite om energie uit zonlicht om te zetten in grasgroei. De omzetting van UV straling door de groene bladkleurstof (chlorophyl) in energie, die gebruikt wordt voor de fotosynthese, oftewel aanmaak van suikers, gebeurt overdag in het gras. De suikers worden vervolgens gebruikt om in plantmateriaal om te zetten en zo kan de plant groeien. Echter, bij tekorten aan onder andere water, is deze omzetting minder goed mogelijk. Het gevolg is dat de grasplant wel suiker maakt, maar niet of weinig groeit. Je ziet dan ook veranderingen in de gehalten van het gras: het suikergehalte stijgt, het eiwitgehalte daalt en de vezeltoename is zeer beperkt. Geef paarden dus voldoende ruwvoer en beperk de weidegang, met name bij paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid of spierbevangenheid.

4.Mest opruimen
Zorg ervoor dat het weiland schoon is; door de mest van het paard worden veel vliegen aangetrokken.

5. Ventilatie op stal
Zet het paard midden op de dag op stal. Zet het paard weer buiten wanneer de temperatuur weer gaat dalen. Zorg voor goede ventilatie op stal en plaats eventueel een ventilator. Een gewone ventilator die op een veilige plek buiten de box van het paard wordt geplaatst, kan al goed helpen. Zorg ervoor dat het paard niet bij de ventilator of het snoer kan komen.

6. Pas de training aan
Pas de training aan. Neem het werk terug, kies koele tijdstippen of verdeel het over twee korte sessies per dag. Vergeet niet dat topsportpaarden die soms wel in hitte moeten presteren, meestal onder constante begeleiding van een dierenarts staan.

7. Let op verbranding
Bescherm het paard tegen de zon! De licht gekleurde plekken van het paard, bijvoorbeeld de neus, kunt u insmeren met een zonnebrand. Een vliegendeken werkt niet alleen tegen vliegen, maar ook tegen verbranden

8.Geef extra elektrolyten bij veel zweten
Als een paard zweet, gaan naast water ook allerlei elektrolyten verloren. Bij een paard bevat zweet meer elektrolyten (zoals natrium, kalium, chloor en calcium) per liter vocht dan het bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Dit is duidelijk anders dan bij de mens. Als de elektrolytenconcentraties in het lichaam laag zijn, verdwijnt de dorstprikkel en dus de interesse om te drinken. Hierdoor kunnen paarden uitdrogen, terwijl er genoeg water voor hun neus staat. Vul dit dus aan met een zoutblok of elektrolyten.

9.Beperk transport bij hoge temperaturen en vermijd files
Bij transport op warme dagen is het van belang te zorgen dat het in de trailer niet te warm wordt. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is in de trailer. Als de trailer in beweging is, is dit doorgaans geen probleem, mits de achterzijde niet is afgesloten. Het gevaar voor oververhitting ontstaat pas als de trailer stilstaat. Reis dus op een tijd dat er geen files zijn en ga bij een file zo snel mogelijk van de weg. In een stilstaande trailer is de temperatuur al snel 10 graden hoger dan buiten. Zorg er ook voor dat een paard voldoende gedronken heeft voor transport. Bij een temperatuur van meer dan 27 graden is uiterste voorzichtigheid geboden bij het transport van dieren. Een temperatuur van 35 graden of hoger is te extreem om nog op een diervriendelijke manier transport te kunnen realiseren, ongeacht kort of lang transport.

10. Evenementen bij warm weer
Bij een temperatuur van meer dan 35 graden is het verstandig een evenement af te lassen. Bij temperaturen van meer dan 30 graden is voorzichtigheid geboden. Factoren die meespelen zijn wind, schaduw, bewolking, tijdstip evenement en aard van het evenement (welke inspanning wordt er van het paard gevraagd).

De Sectorraad Paarden heeft een protocol voor extreme temperaturen opgesteld. Dit kunt u hier vinden.