Brexit en uw huisdier

Als de Brexit doorgaat zullen er wat betreft het reizen met uw huisdier wat veranderingen optreden.

Voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk blijft alles ongewijzigd:

  • Geldig EU dierenpaspoort
  • Microchip ter identificatie
  • Rabiësvaccinatie (hondsdolheid)
  • Behandeling tegen lintworm (voor honden)

Bij terugkomst naar Europa zal uw huisdier ná de Brexit aan de volgende invoereisen moeten voldoen:

  • Geldig EU dierpaspoort
  • Microchip ter identificatie
  • Rabiësvaccinatie (hondsdolheid)
  • Bloedtest* om aan te tonen dat uw huisdier voldoende is beschermd tegen rabiës.

* Het is momenteel nog onduidelijk of de EU de bloedtest daadwerkelijk nodig acht. Als wel dan dient de bloedtest:

  • Vanuit de Verenigd Koninkrijk 3 maanden voor vertrek naar Nederland plaats moeten vinden.
  • Of alvast voor uw reis naar Verenigd Koninkrijk in Nederland moeten plaatsvinden en bijgeschreven in het dierenpaspoort.

Bron: NVWA