Hobbyvarkens

Hobbyvarkens

In Nederland worden ongeveer 12 miljoen varkens bedrijfsmatig gehouden, bijna de helft daarvan in Noord-Brabant. Over het aantal varkens dat hobbymatig gehouden wordt, zijn weinig cijfers bekend. Iedereen die een uniek bedrijfsnummer (ubn) aanvraagt voor het houden van varkens, mag namelijk maximaal vijf volwassen dieren houden zonder registratie van het aantal dieren dat aan- en afgevoerd wordt.

Omdat er zoveel varkens gehouden worden in gevangenschap, is er over de verzorging en voeding van varkens natuurlijk veel bekend. Toch zijn varkens die als “gezelschapsdier” gehouden worden vaak heel anders dan varkens die voor de (vlees)productie gehouden worden. Ook de gezondheidszorg voor deze dieren is anders.
Op deze verschillen moeten onder andere de voeding en gezondheidszorg ook aangepast zijn. Waar bedrijfsmatig gehouden varkens vaak als koppel gezien worden, moeten hobbymatig gehouden varkens individuele zorg krijgen, gegevens over het koppel waarin ze leven, zijn ten slotte lang niet altijd bekend. Bovendien zijn hobbyvarkens vaak van een kleiner ras (Göttinger minivarkens/hangbuikzwijntjes/Kune kune varkens), daardoor zijn ze gevoeliger voor andere problemen dan grotere varkens.
Hieronder geven we wat tips over de (veterinaire) zorg voor hobbymatig gehouden varkens.

Voeding
Veel hobbymatig gehouden varkens zijn te zwaar. Hierdoor kunnen ze (net als andere dieren) gezondheidsproblemen ontwikkelen. Bovendien hebben varkens soms een roesje nodig voor een aantal veterinaire behandelingen (gebitsbehandelingen en klauwen verzorgen bijvoorbeeld) en dat is gevaarlijker als ze last hebben van overgewicht.
Geef minivarkens dus niet onbeperkt brokken en kies bij voorkeur voor een speciale minivarkensmuesli/-brok (bijvoorbeeld van Garvo). Om te zorgen dat het varken zich niet verveelt en geen honger heeft tussen de voerbeurten door, kunt u altijd hooi en (wilgen)takken aanbieden om op te knabbelen. Let bij het voeren van snoeiafval wel altijd op dat u geen giftige planten voert en bij twijfel: niet doen!
Ook wettelijk gezien zijn er regels waar we ons aan moeten houden bij het voeren van varkens: keukenafval aan varkens voeren is verboden en ook het voeren van (varkens)vlees mag niet.

Preventieve gezondheidszorg
De klauwen van varkens kunnen te lang worden, met name als ze geen harde ondergrond hebben om op te lopen. Te lange klauwen kunnen een afwijkende stand van de poten veroorzaken. Een regelmatige pedicure kan voor sommige varkens dus heel belangrijk zijn.
Vooral bij beren (mannelijke varkens) kunnen ook de tanden soms ver doorgroeien. Dat geeft lang niet altijd problemen, maar soms beschadigt het varken zichzelf of groepsgenoten. De tanden mogen dan door de dierenarts korter en minder scherp gemaakt worden.
Zowel voor het bekappen als voor de gebitsverzorging moet een varken soms onder narcose gebracht worden, u kunt daarvoor altijd een afspraak maken met één van onze landbouwhuisdierenartsen.
Er zijn voor varkens heel veel entstoffen beschikbaar, de meeste daarvan zijn niet nodig bij hobbyvarkens. Één enting raden wij echter altijd aan voor varkens die hobbymatig gehouden worden: die tegen vlekziekte. Vlekziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die in de omgeving voorkomt (Erysipelothrix rhusiopathiae). Varkens kunnen behoorlijk ziek worden van deze bacterie. Een antibioticumbehandeling en een pijnstiller/koortsremmer helpen over het algemeen heel erg goed. De ziekte is echter ook gevaarlijk voor mensen (zoönose) en ook mensen kunnen er heel ziek van worden, dus voorkomen is echt veel beter dan genezen.
Een enting tegen vlekziekte is een vrij kleine ingreep: een basisvaccinatie bestaat uit twee entingen met vier weken tussentijd, daarna moet de enting ieder half jaar herhaald worden. Zo is niet alleen het varken beschermd, maar lopen ook de mensen om het varken heen geen risico meer.
Ook schurft en wormen kunnen bij varkens (en de mensen om hen heen!!) problemen veroorzaken. Wij adviseren om alle varkens minimaal twee keer per jaar te ontwormen met ofwel een oraal middel danwel een injectie. Een behandeling tegen schurft bestaat altijd uit een (éénmalige) injectie.

Zieke varkens
Zieke varkens zijn vaak goed te herkennen aan een slechte eetlust en gedragsveranderingen: dieren komen niet naar buiten, zijn sloom en willen soms zelfs alleen maar blijven liggen. Veel aandoeningen bij varkens zijn goed te behandelen met de juiste antibioticumkuur en goede pijnstillers, zeker als er op tijd begonnen wordt met de behandeling.
Denkt u dat uw varken zich niet lekker voelt of twijfelt u? U kunt (ook als u alleen advies wilt inwinnen) altijd contact opnemen met onze landbouwhuisdierenartsen op 0488-482900. Kies voor optie 1, landbouwhuisdieren of (indien nodig) voor optie 4, spoed.

Uw dieren in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen.

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).