Nieuwsbrief oktober 2015

Leverbot
De Gezondheidsdienst voor dieren (GD) heeft de voorlopige leverbotprognose voor dit jaar afgegeven:
“Ondanks de vele leverbotslakken in het voorjaar heeft de droogte in mei, juni en juli gezorgd dat er vooral in West- Nederland tot half november weinig leverbotproblemen worden verwacht. In een strook van midden Utrecht naar Noordoost-Groningen is in leverbotgebieden vanaf begin september een groter risico voor een leverbotbesmetting.”
Naar verwachting vallen de leverbotproblemen dit jaar dus mee. Echter, op bedrijven met een verhoogde waterstand (waar ook tijdens de droogte de percelen vochtig zijn gebleven) moet u blijvend rekening houden met een leverbotbesmetting.
Bedrijven die voorgaande jaren last hebben gehad van leverbot en bedrijven met percelen die erg nat zijn, advi- seren wij toch een tankmelkonderzoek of bloedonderzoek (schapen/vleesvee) te laten doen naar leverbot, omdat een besmetting niet uitgesloten kan worden.

Nieuwe bolussen rundvee
Sinds kort bieden wij Rumivet® Bolussen (zie folder) aan, ter ondersteuning van koeien met verschillende aan- doeningen. Naast de bekende Ca-bolus zijn er nu ook andere bolussen die de vloeibare alternatieven (o.a. pens- /stoppoeders en CaMg-/energiedrank) vervangen. Niet alleen om het gebruiksgemak, maar ook omdat we in de praktijk nog te vaak dieren zien, die door verslikken een (ernstige) longontsteking opgelopen hebben. De bolussen kosten €21,- ex. BTW per vier stuks (Utero-bolus® €18,- per vier, uw medicijnkorting gaat er nog vanaf).

Gratis tankmelkonderzoek wormbesmetting
Infecties met long- en maagdarmwormen en leverbot zijn een belangrijke oorzaak van productieverliezen bij koeien die buiten (hebben ge)lopen. Vrijwel alle koeien zijn be- smet met maagdarmwormen, maar de ernst van de infec- tie (in het koppel) bepaalt of behandelen nodig en zinvol is.
In het kader van onderzoek naar praktijkgerichte oplossingen biedt medicijnfabrikant Merial onze veehouders nu de kans om gratis in tankmelk te laten onderzoeken hoe ernstig de besmetting met maagdarm- wormen op het bedrijf is. De actie loopt tot half november en er is een maximum aantal bedrijven dat mee kan doen, dus wees er op tijd bij!
Aanmelden kan via de praktijk. We kunnen bij een (bedrijfs)bezoek melk meenemen, of u kunt aan de balie melk inleveren: uit een tank gevuld met minimaal twee melkbeurten (bij robot minimaal 24 uur na ophalen melk).
Aanvullend onderzoek naar leverbot/longworm kan voor €17,50 per onderzoek, graag vermelden bij inleveren melk!

Hoornloze kalveren
Steeds meer KI-organisaties bieden sperma van stieren aan die hoornloosheid vererven, kalveren van deze stieren worden zonder hoorntjes geboren en hoeven dus ook niet onthoornd te worden.
Helaas komt het toch nog wel eens voor dat zulke hoornloze kalveren gesedeerd worden voor het onthoornen, omdat niet bij iedereen bekend is wélke stieren hoornloze kalveren kunnen geven. Om dat te voorkomen even een korte uitleg over hoornloosheid.
Hoornloosheid is een dominante eigenschap (vergelijkbaar met de zwartbonte haarkleur), zodat dieren die het gen dragen altijd hoornloos zijn.
Hoornloze stieren zijn op de kaart herkenbaar doordat achter de naam P of PP staat actos 15 mg. P (voor het Engelse ‘polled’) betekent dat de stier zelf heterozygoot is, paren met een gehoornde koe geeft 50% hoornloze kalveren. PP betekent dat de stier homozygoot hoornloos is: alle kalveren van deze stier worden hoornloos geboren.
Kalveren van een PP stier hoeven nooit aangeboden te worden voor onthoornen, kalveren van een P stier moet u even controleren voor u ze aanbiedt.
Tip: vergeet bij de hoornloze kalveren niet om even naar bijspeentjes te kijken!