Doorbreek de cyclus van leverbot!

De leverbot (Fasciola hepatica) is een parasiet die voorkomt bij herkauwers zoals onder andere runderen en schapen. De leverbot leeft als volwassen parasiet in de galgangen van de lever van de gastheer en produceert veel eieren die via de gal met de mest worden uitgescheiden. Voor de verdere ontwikkeling is een tussengastheer nodig: de leverbotslak. Leverbotziekte kan dus alleen voorkomen waar deze tussengastheer voorkomt.
Leverbot is te behandelen met specifieke ontwormingsmiddelen, maar voorkomen is in dit geval altijd beter dan genezen. Het doorbreken van de cyclus van de leverbot door te zorgen dat de leverbotslak niet overleeft op het weiland is daarbij heel belangrijk.

De Gezondheidsdienst voor dieren heeft recent weer een “leverbotalert” gestuurd:
In de maand juli is veel neerslag gevallen waardoor het aantal slakken is toegenomen. Om de overlevingskansen van de leverbotslak sterk te verminderen kunt u de komende periode, onder droge omstandigheden, gaan greppelfrezen.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje van de GD over de cyclus van de leverbot: