Anesthesie

Anesthesie

Als uw paard bij ons blijft voor een operatie zorgen wij ervoor dat hij of zij zo min mogelijk meekrijgt van de operatie. Dit kan op verschillende manieren, variërend van narcose bij paarden die liggend een operatie moeten ondergaan, tot paarden waarbij de operatie staand kan of moet worden uitgevoerd. Bij staande operaties zullen zij een roesje krijgen, pijnstilling waar nodig en eventueel zelfs nog extra verdovingen lokaal.

Elke narcose brengt (zij het kleine) risico’s met zich mee, vanwege de grootte en het lichaamsgewicht. Paarden zijn vluchtdieren, die zichzelf kunnen verwonden bij het opstaan.  Vandaar dat wij graag uw paard een dag voor de operatie of CT-scan op de kliniek willen hebben. Uw paard kan dan rustig wennen aan zijn nieuwe omgeving. Bij spoedgevallen zoals koliek- of trauma-operaties is hier natuurlijk geen tijd voor.

Voor de operatie wordt uw paard zorgvuldig nagekeken door de chirurg en de anesthesist om te onderzoeken of er geen (zwaarwegende) redenen zijn dat uw paard een anesthesie niet aan zou kunnen. Mochten er afwijkingen gevonden worden nemen we uiteraard contact met u op om de evt. risico’s te bespreken.

Uw paard zal al in zijn stal een sedatie krijgen (een roesje) en rustig lopend worden begeleid naar de voorbereidingsruimte. De pijnbestrijding en narcose middelen (en evt. andere medicatie zoals antibiotica) worden via een catheter direct in het bloedvat toegediend. Uw paard wordt onder narcose gebracht in een speciaal ontworpen ruimte met rubberen wanden en vloer. Van daaruit tillen wij uw paard mechanisch naar de operatie tafel.

Op de operatietafel krijgt uw paard een tube (rubberen buis) in de luchtpijp ingebracht waar hij doorheen ademt. Hierdoor wordt het narcosegas en de extra zuurstof toegediend. Tijdens de operatie wordt de anesthesie van uw paard bewaakt door ervaren anesthesisten die met moderne bewakingsapparatuur werken. Gedurende de hele operatie ligt uw paard aan een infuus en wordt o.a. de bloeddruk, de bloedgassen, en het hartritme zorgvuldig in de gaten gehouden om een zo veilig mogelijke en zo goed mogelijke anesthesie mogelijk te maken.

Na de operatie wordt uw paard naar de recovery (uitslaapruimte) gebracht, waar uw paard onder toezicht van de anesthesist en de chirurg heel rustig uit de narcose zal ontwaken. Sommige paarden helpen we met het opstaan, maar de meesten kunnen dit heel goed zelf.

Uw paard verblijft enige tijd in de recovery ruimte totdat hij stabiel genoeg is om onder begeleiding naar zijn stal te lopen en rustig bij kan komen van de operatie.

De beste zorg voor uw paard!

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.