Merriebegeleiding seizoen 2018

De paardenartsen van Lingehoeve Diergeneeskunde hebben veel ervaring en kennis met betrekking tot de vruchtbaarheidsbegeleiding van uw paard. Op onze kliniek bestaat de mogelijkheid om via een zogeheten ‘merrie-abonnement’  uw merrie tegen een vast bedrag per seizoen te laten begeleiden.

Wat gaat dit specifiek voor u inhouden?

 

  • U kunt uw merrie volgend dekseizoen (1 april –1 september) bij ons op de kliniek aanbieden voor de merriebegeleiding. Deze begeleiding geschiedt op risico van de merriehouder.

 

  • Voor merries die op onze kliniek worden aangeboden betaalt u per merrie een abonnementsprijs van €120, – excl. BTW. Hieronder vallen alleen opvoelen en scannen. Merries voor diepvriessperma worden twee maal per dag opgevoeld, hiervoor wordt €175, – excl. BTW in rekening gebracht.

 

  • Alle overige veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder.

 

  • Insemineren op onze kliniek is gratis en zal worden verzorgd door Sjoerd van Leeuwen van Stal Leeuwenhof.

 

  • De mogelijkheid voor inseminatie aan huis bestaat wanneer u zich in een straal van 50 km bevindt vanaf stal Leeuwenhof te Leur.

 

  • Stalgeld per dag bedraagt voor merries zonder veulen €12,50 incl. BTW en voor merries met veulen €15,00 – incl. BTW. Deze kosten dienen bij het afhalen van uw merrie direct te worden voldaan.

 

  • Merries die op onze kliniek verblijven, dienen ingeënt te zijn tegen influenza.

Wij hopen u allen dit voorjaar te mogen ontmoeten op onze kliniek, waar de koffie voor u klaar staat.