IKB-controle

IKB-controle

De IKB-Regeling is een kwaliteitssysteem van en voor de varkenssector. Bedrijven die IKB-gecertificeerd zijn, voldoen niet alleen aan alle wettelijke eisen die gelden voor varkensbedrijven, maar ook aan alle (strengere) IKB eisen.

Varkenshouders die aan IKB deelnemen moeten een overeenkomst hebben met een Geborgde Varkensdierenarts. Bij onze praktijk werkt één IKB-gecertificeerde dierenarts (Drs. Wim Breukers), hij is dus gecertificeerd volgens de criteria van het reglement ‘Geborgde Varkensdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Binnen onze praktijk begeleidt hij alle IKB gecertificeerde varkensbedrijven, waarbij hij naast de verplichte IKB-controles zorg draagt voor de gehele bedrijfsbegeleiding. Hij stelt dan uiteraard ook jaarlijks met de varkenshouder samen het wettelijk verplichte bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan op.

Er is binnen IKB Varken ook een aantal bloedtapverplichtingen opgenomen. Hiermee wordt de status van een aantal dierziektes (ziekte van Aujeszky, blaasjesziekte (SVD) en salmonella), op het varkenshouderijbedrijf gemonitord. Tijdens de IKB-controles kan onze varkensarts ook het bloed afnemen dat nodig is voor deze monitoring.

Heeft u vragen over de IKB-controle, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met onze praktijk, bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur: maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 9:00 uur (telefoonnummer: 0488-482900, optie 1: landbouwhuisdieren).

Uw dieren in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen.

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).