Keizersnede

Keizersnede

Soms is een kalf zo groot dat het niet via de natuurlijke weg geboren kan worden. Ook kan het voorkomen dat een kalf weliswaar klein genoeg is, maar het (bekken van) het moederdier is niet groot genoeg voor het kalf. Af en toe komen er ook andere afwijkingen voor (zoals slechte ontsluiting van de baarmoedermond) waardoor een natuurlijke verlossing niet mogelijk is.
In de bovenstaande gevallen is het noodzakelijk dat er een keizersnede gedaan wordt. Het kalf wordt dan door middel van een operatie geboren.
Bij sommige runderrassen, zoals Belgisch wit-blauw en verbeterd roodbont, komt het veel vaker voor dat het kalf te groot is. We doen bij dieren van die rassen dus vaker een keizersnede.

Een keizersnede wordt bij koeien altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en gebeurt in bijna alle gevallen bij het staande dier. De koe wordt gewassen, geschoren en verdoofd en het operatiegebied wordt steriel gemaakt. Na de extractie van het kalf worden de baarmoeder, buikholte en spieren gehecht met oplosbaar hechtmateriaal, waarna de huid met een onoplosbare draad gesloten wordt.
Omdat bij de keizersnede de buikholte en baarmoeder geopend worden, worden dieren na de ingreep altijd met antibiotica behandeld.

Op tijd hulp inroepen
Hoe vroeger in het geboorteproces we een keizersnede besluiten te doen, hoe groter de kans dat moeder en kalf het er goed vanaf brengen. Bij een kalf dat door een langdurig geboorteproces al ernstig verzuurd is, of een moederdier dat al heel erg moe is omdat de geboorte lang duurt, komen meer problemen (en zelfs sterfte) voor dan bij fitte dieren.
Om vast te stellen of een dier aan het kalven is, is alleen kijken soms niet genoeg. Sommige zwaarder bevleesde dieren laten soms slecht zien dat ze aan het afkalfproces begonnen zijn. Het kan helpen om dieren die binnenkort af moeten kalven, minimaal twee keer per dag te temperaturen: als de lichaamstemperatuur met meer dan een halve graad daalt, is de geboorte aanstaande. U kunt de koe dan vaginaal opvoelen om vast te stellen of er al sprake van ontsluiting: bij minimaal twee vingers ontsluiting is de koe “bezig” en kunt u de geboorte snel (binnen een halve dag) verwachten. U kunt dan ook direct contact met ons opnemen, om een keizersnede in te plannen. Zo kunt u voorkomen dat u een dier in partus onverwacht met grote spoed moet aanbieden voor een keizersnede.

Hulp bij de keizersnede
Als u onze hulp inroept bij een verlossing en u vermoedt dat het een keizersnede wordt, zorg dan in ieder geval voor de volgende voorbereiding:

 1. Zet de koe op zo’n manier vast, dat wij makkelijk bij de linkerzijde kunnen. De koe moet niet (ver) opzij kunnen stappen, dus met de rechterzijde tegen een muur is wel zo veilig. Hoe beter de koe vaststaat en hoe minder bewegingsruimte ze heeft, hoe minder kans op complicaties gedurende de operatie.
  Er zijn speciale “keizersnedeboxen” verkrijgbaar, waarin de koe veilig geopereerd kan worden. De koe staat in zo’n box zelf veilig en kan bovendien de hulpverleners niet onbedoeld blesseren.
 2. Bind altijd de staart naar de rechterkant van de koe vast (aan de rechter achterpoot bijvoorbeeld), zodat die niet in het operatiegebied kan slaan. Maak de staart bij voorkeur niet vast aan een hek of paal: als de koe los breekt of los gelaten wordt, kan ze haar staart breken of er zelfs af trekken.
 3. Zorg voor voldoende licht (een bouwlamp kan soms uitkomst bieden).
 4. Zet de volgende zaken klaar:
  – 3 emmers schoon warm water
  – minimaal 2 schone hand-/theedoeken
  – een tafeltje om de operatiespullen op te zetten
 5. Zorg dat de koe (in ieder geval aan de linkerzijde) zo schoon mogelijk is. Bij voorkeur kunt u het dier (zeker als ze vrij lang haar heeft of er veel mest op de vacht zit) ook alvast scheren met een scheermachine. We kunnen dan veel sneller en schoner werken, wat het resultaat ten goede komt.

Snel ingrijpen betekent meestal het verschil tussen leven en dood. De meeste koeien herstellen heel vlot van een keizersnede, zeker als de beslissing om “te gaan snijden” op tijd genomen wordt.
Als u twijfelt of een verlossing gaat lukken, of als u merkt dat het sowieso niet gaat lukken, bel dan dus altijd zo snel mogelijk met onze praktijk. Wij zijn voor spoedgevallen 24 uur per dag beschikbaar op 0488-482900.

Uw dieren in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen.

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).